ธุรกิจและบริการ

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

Global Trading

การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้กว่า 34 ตลาดทุนทั่วโลก

ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนในการจัดการ Portfolio การลงทุนเองได้อย่างง่ายดายภายใต้การเปิดบัญชีครั้งเดียว ทั้งยังรองรับการชำระราคาได้หลายสกุลเงิน (Multi Currency Settlement) โดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศ
(FCD : Foreign Currency Deposit Account )

สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 02-625-2480
Email : gt@fnsyrus.com