ทำไมต้องเปิดบัญชีกับ Finansia

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หมายเลข 24 ให้บริการด้านการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีผู้เชียวชาญมากประสบการณ์ด้านการลงทุน พร้อมให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้ารวมทั้งลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ภายใต้ระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลบริษัทได้จัดเตรียมโปรแกรมการซื้อขาย รวมทั้งข้อมูลและเครื่องมือประกอบการตัดสินใจลงทุนที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าการลงทุน

Internet Trading Computer Mac Smart Phone
iOS Android Tablet
Trading Application
Finansia HERO     *
IFIS (เฉพาะหุ้น)         **
SETTRADE Streaming
efin Trade Plus  
efin Trade Plus: Auto Trade  
Trading Tools
efin Stock PickUp        
Aspen for Browser        
Research Center
Finansia Channel
Finansia iSmart       *

หมายเหตุ : *ใช้ Application Version เดียวกับบน Mobile
     **ใช้งานได้เฉพาะบน IPAD