ปฏิทินอบรม/สัมมนา

 • สัมมนาทั่วไป
 • สัมมนาระดับ Beginner
 • สัมมนาระดับ Intermediate
 • สัมมนาระดับ Advanced

อบรม/สัมมนาทั้งหมด

 • (ที่นั่งคงเหลือ 39)
  24/10/2019

  วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 "สร้างสูตรสแกนหุ้นเด่นตามใจคุณ (บนคอมพิวเตอร์)"

  สร้างสูตรสแกนหุ้นเด่นตามใจคุณ (บนคอมพิวเตอร์)

 • (ที่นั่งคงเหลือ 48)
  25/10/2019

  วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 "ค้นหาหุ้นพร้อมทดสอบความแม่นยำด้วย Backtest (บนคอมพิวเตอร์)"

  ค้นหาหุ้นพร้อมทดสอบความแม่นยำด้วย Backtest (บนคอมพิวเตอร์)

 • (ที่นั่งคงเหลือ 57)
  28/10/2019

  วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 "เริ่มต้นใช้งาน Finansia HERO (บนคอมพิวเตอร์)"

  เริ่มต้นใช้งาน Finansia HERO (บนคอมพิวเตอร์)

 • (ที่นั่งคงเหลือ 49)
  29/10/2019

  วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 "ปูพื้นฐานกราฟเทคนิค (บนคอมพิวเตอร์)"

  ปูพื้นฐานกราฟเทคนิค (บนคอมพิวเตอร์)

 • (ที่นั่งคงเหลือ 54)
  30/10/2019

  วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 "สร้างสูตรสแกนหุ้นเด่นตามใจคุณ (บนคอมพิวเตอร์)"

  สร้างสูตรสแกนหุ้นเด่นตามใจคุณ (บนคอมพิวเตอร์)

 • (ที่นั่งคงเหลือ 9)
  31/10/2019

  วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 "เข้าให้มีจุดบอก ออกให้มีกำไร วางกรอบแนวรับ-ต้านแม่นดั่งใจ กับ ออย ปวริศา"

  เข้าให้มีจุดบอก ออกให้มีกำไร วางกรอบแนวรับ-ต้านแม่นดั่งใจ กับ ออย ปวริศา

 • (ที่นั่งคงเหลือ 69)
  01/11/2019

  วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 "ค้นหาหุ้นพร้อมทดสอบความแม่นยำด้วย Backtest (บนคอมพิวเตอร์)"

  ค้นหาหุ้นพร้อมทดสอบความแม่นยำด้วย Backtest (บนคอมพิวเตอร์)

 • (ที่นั่งคงเหลือ 101)
  02/11/2019

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 "HERO 2Gether"

  HERO 2Gether