ฟินันเซีย จับมือ ม.รังสิต ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้วิชาการและทักษะปฏิบัติงานจริง

ฟินันเซีย จับมือ ม.รังสิต ลงนาม MOU
ส่งเสริมความรู้วิชาการและทักษะปฏิบัติงานจริง

นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ ‘Finansia’ พร้อมด้วยนางนุสรา รุ่นเจริญ (ที่2จากซ้าย) กรรมการบริหาร สายงานธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ ฝ่ายงานการตลาดและการขาย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิตโดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ (ที่ 3 จากขวา) คณบดีและคณะอาจารย์ร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสหกิจศึกษา กิจกรรมทางวิชาการ และพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติงานจริงแก่นักศึกษา ณ ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

views (746)