สาขาต่างจังหวัด

 1. สาขาขอนแก่น

  เลขที่ 311/1 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง
  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-058-925, 043-224-731-2
  โทรสาร 043-058-927, 043-224-506
 2. สาขาหาดใหญ่

  โรงแรมนิวซีซัน ชั้นลอย
  เลขที่ 106 ถนนประชาธิปัตย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  โทรศัพท์ 074-243-777
  โทรสาร 074-244-955, 074-353-329
 3. สาขาเชียงใหม่ 1

  เลขที่ 308 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์  ถนนช้างคลาน
  ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม 50100
  โทรศัพท์ 053-204-711
  โทรสาร 053-235-880, 053-272-369
 4. สาขาเชียงใหม่ 2

  เลขที่ 310 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์  ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน
  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   50100
  โทรศัพท์ 053-235-889, 053-204-909
  โทรสาร 053-235-890, 053-204-910
 5. สาขาเชียงใหม่ 3

  เลขที่ 32/4 หมู่ที่2 อาคารมะลิเพลส ชั้น 1 ห้อง B1-1, B1-2
  ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  โทรศัพท์ 053-805-388
  โทรสาร 053-805-390
 6. สาขาสุราษฎร์ธานี

  เลขที่ 173/83-84  หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่
  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ 077-222-595
  โทรสาร 077-222-596
 7. สาขาแม่สาย

  เลขที่ 119 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
  โทรศัพท์ 053-640-599
  โทรสาร 053-733-819
 8. สำนักงานสาขาออนไลน์ ภูเก็ต

  เลขที่ 22/18 ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
  โทรศัพท์ 076-210-499
  โทรสาร 076-210-498
 9. สาขาตรัง

  เลขที่ 59/28  ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
  โทรศัพท์ 075-211-219
  โทรสาร 075-212-400
 10. สาขาปัตตานี

  เลขที่ 300/69-70 หมู่ที่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
  โทรศัพท์ 073-350-140-4
  โทรสาร 073-350-014
 11. สาขาเชียงราย

  เลขที่  353/15 หมู่ที่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
  โทรศัพท์ 053-750-120
  โทรสาร 053-750-127
 12. สาขาอุดรธานี

  เลขที่ 197/29 และ 213/3 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมกแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
  โทรศัพท์ 042-245-589
  โทรสาร 042-324-146
 13. สาขานครราชสีมา

  เลขที่ 198/1 ตรอกสมอราย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์ 044-288-700, 044-014-322, 044-014-323
  โทรสาร 044-288-700 ต่อ 109