ปณิธานการดำเนินธุรกิจ

  • วิสัยทัศน์ VISION

    มุ่งมั่นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงในประเทศและมีเครือข่ายพร้อมทั้งความเชี่ยวชาญ ด้านการลงทุนในระดับภูมิภาค

  • พันธกิจ MISSION

    เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงในประเทศ ให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าบุคคล การให้คำแนะนำการลงทุน เพื่อเน้นสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้า สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และงานบริการให้ครบวงจรสำหรับลูกค้า ยึดมั่นจรรยาบรรณ และบรรษัทภิบาลที่ดีพัฒนาบุคคลากรเพื่อมอบบริการที่ดีเลิศ อีกทั้งพัฒนาเทคโนโลยี่ใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง

    เรามุ่งเน้นการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีเครือข่ายและ ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในกลุ่มประเทศ AEC โดยเฉพาะในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ หรือ กลุ่ม GMS (Greater Mekong Sub-region)